Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Robert Tomaszewski
1 października 2019
Budowa
Nieruchomości

O domu z ogrodem w atrakcyjnej lokalizacji marzy wiele osób. Realizacja tego planu wymaga jednak wykonania kilku zadań. Istotnym krokiem jest między innymi uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zanim wystąpisz o pozwolenie…

Konieczne jest przede wszystkim ustalenie, czy dla danego terenu został ustanowiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku niezbędne są natomiast warunki zabudowy. Drugim krokiem jest stwierdzenie, czy planowana inwestycja będzie znacząco wpływała na środowisko. Jeżeli tak, niezbędne jest wystąpienie o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W trzecim etapie powinniśmy się upewnić, że nieruchomość nie stanowi gruntu rolnego. Jeżeli tak jest, pozwolenie na budowę może zostać wydane jedynie w przypadku wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. No i finalnie inwestor musi przygotować projekt budowlany, który będzie spełniał wszelkie wymogi prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego itd.

Czym jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę ma formę decyzji administracyjnej. To dokument zezwalający na na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie określonych robót budowlanych (w tym rozbiórkowych). Wydaje ją organ administracji architektoniczno-budowlanej. Stronami takiego postępowania są natomiast inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Co istotne, o pozwolenie na budowę należy wystąpić jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek robót, ponieważ naruszenie tej zasady może skutkować odmową udzielenia pozwolenia. – przestrzega Robert Tomaszewski.

Kto może uzyskać pozwolenie na budowę domu?

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto spełni dwie zasadnicze przesłanki. Po pierwsze złoży wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po drugie natomiast złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. – wymienia Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy złożyć do starostwa, urzędu miasta lub urzędu wojewódzkiego (w zależności od sytuacji). Najprawdopodobniej wzór takiego pisma znajdziemy na urzędowych stronach internetowych. Z pewnością powinien on jednak zawierać szczegółowe dane inwestora, nazwę, rodzaj i inne informacje na temat planowanej inwestycji, a także stosowne załączniki. Wraz z wnioskiem należy złożyć projekt budowlany wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami (w kilku egzemplarzach), a także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile jest wymagana). Dodatkowo należy wnieść stosowną opłatę skarbową w wysokości 1 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Wyjątki od tej reguły zostały wyszczególnione w przepisach. Maksymalnie opłata może sięgnąć kwoty 539 zł. Konieczne jest też uiszczenie opłaty za zatwierdzenie projektu budowlanego w wysokości 47 zł.

Pierwszy krok do własnych czterech kątów

„Pozwolenie na budowę to istotny dokument na drodze do wymarzonego domu za miastem. Nasza firma od lat świadczy usługi doradcze w zakresie zakupu nieruchomości. Asystujemy też naszym klientom w ważnych procedurach, związanych z procesem budowlanym. Dbamy o to, by starannie skompletowali dokumenty i bezboleśnie przeszli przez wszelkie, administracyjne formalności” – podsumowuje Robert Tomaszewski.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe