Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jak uzyskać odszkodowanie za utratę wartości działki?

Bartłomiej Kuzniar
30 lipca 2019
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Polski system prawny zawiera wiele niezwykle korzystnych dla podatnika/przedsiębiorcy/zwykłej osoby fizycznej rozwiązań. Czasem jednak zupełnie nie zdajemy sobie sprawy ze swoich uprawnień. Jednym z nich jest możliwość dochodzenia odszkodowania za utratę wartości działki w związku ze zmianą planu miejscowego – wskazuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się przeznaczenie terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego. – wyjaśnia Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Poza tym w dokumencie tym określa się sposoby ich zagospodarowania i zabudowy. Podobnym aktem, często mylonym z planem miejscowym, jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ono jednak, w odróżnieniu od planu miejscowego nie jest aktem prawa miejscowego. Poza tym wiąże wyłącznie organy gminy i to przy sporządzaniu planów miejscowych, zawiera pewne ogólne wytyczne, dotyczące polityki przestrzennej gminy, a nie konkretne wytyczne, tak jak plan zagospodarowania przestrzennego.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za zmianę planu miejscowego?

Zmiana lub uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którym jest działka objęta, może skutkować przyznaniem właścicielowi odszkodowania. Otrzyma je wtedy, gdy modyfikacja wskazanych dokumentów spowoduje utratę wartości jego nieruchomości. Jak wskazano w art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może (…) żądać od gminy: 1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 2) wykupienia nieruchomości lub jej części.” Poza tym, z roszczeniem o odszkodowanie mogą wystąpić osoby, które sprzedają lub sprzedały nieruchomość niekorzystnie z uwagi na zmianę lub uchylenie planu miejscowego. Mają na to 5 lat od wejścia w życie planu lub jego zmiany. Warunkiem przyznania świadczenia jest jednak nieskorzystanie z wcześniej wymienionych możliwości uzyskania odszkodowania.

Ile można uzyskać tytułem odszkodowania?

Kwoty odszkodowań są bardzo zróżnicowane. Wiele zależy od wielkości nieruchomości, a także jak bardzo zmodyfikowany został plan miejscowy. Jeżeli dotychczas działka stanowiła grunt z przeznaczeniem mieszkaniowym, a po zmianie stała się drogą lub ziemią rolną, to z pewnością odszkodowanie będzie duże. Niekiedy przyznawane świadczenia sięgają kwoty kilku, a nawet kilkunastu milionów złotych. Oczywiście gminy nie chcą wypłacać należnych pieniędzy i sprawa najczęściej kończy się w sądzie. Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. twierdzi, że „warto jednak podjąć to ryzyko, szczególnie teraz, gdy orzecznictwo w miarę się ustabilizowało i obrano wspólny front w zakresie orzekania o odszkodowaniach.”

Jak ustala się odszkodowanie za zmianę planu miejscowego?

Kiedyś zasadniczym elementem ustalenia kwoty należnego właścicielowi odszkodowania, było sporządzenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego stosownego operatu szacunkowego. Przyjmowano bowiem, ze odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia, uchylenia lub zmiany planu miejscowego odpowiada spadkowi wartości nieruchomości, który jest obiektywny, a zatem ustalony w profesjonalnej opinii. Teraz do sprawy podchodzi się nieco inaczej. Sądy skupiają się raczej na rzeczywiście poniesionej szkodzie. Bierze się zatem pod uwagę z jednej strony kwotę sprzedaży nieruchomości. Z drugiej natomiast wartość, wynikającą z planu miejscowego, obowiązującą w chwili tego zbycia.

Kiedy otrzymamy należne odszkodowanie?

W celu uzyskania należnego świadczenia należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy. Organ powinien w jakiś sposób zareagować w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli organ nie spełni naszych oczekiwań, pozostaje jeszcze droga sądowa. – podsumowuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe