Zarządzaj plikami cookies

Ile wynosi podatek od działki?

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ile wynosi roczna wysokość podatku. Zależy to od wielu czynników m.in. od decyzji gminy, klasy i typu działki etc. Wysokość podatku określana jest co roku w […]


Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ile wynosi roczna wysokość podatku. Zależy to od wielu czynników m.in. od decyzji gminy, klasy i typu działki etc. Wysokość podatku określana jest co roku w rozporządzeniach do ustaw: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W przypadku większości działek, podatek wyniesie kilkadziesiąt złotych rocznie.