Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Droga to nie tylko jezdnia, ale znacznie szerszy obszar

Bartłomiej Kuzniar
14 września 2021
Drogi
Nieruchomości, droga

16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważny wyrok. Przesądził o tym, jak w kontekście zwrotu nieruchomości wywłaszczonej należy rozumieć pojęcie drogi. Czy to orzeczenie wpłynie na toczące się postępowania administracyjne? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Wywłaszczenie nieruchomości ceną za rozwój miasta

W latach 70 w Poznaniu masowo prowadzono różnorodne postępowania wywłaszczeniowe. Dzięki nim w tym czasie nastąpił najbardziej znaczący rozwój miasta. Powstały najważniejsze poznańskie osiedla, a także duże arterie, umożliwiające sprawną komunikację. Nie wszyscy byli jednak zadowoleni z takiego obrotu wydarzeń. Na tym terenie wcześniej bowiem istniały duże gospodarstwa rolne. Realizując plany zagospodarowania przestrzennego właścicieli nieruchomości trzeba było zatem wywłaszczyć i zapłacić im odszkodowanie albo znaleźć dla nich nieruchomość zamienną. Wiele osób straciło na tym układzie. Nie dziwi zatem, że dzisiaj próbują odzyskać chociażby część dawnego majątku.

Sporna Trasa Katowicka

We wspomnianych latach 70. wywłaszczono między innymi nieruchomość gruntową, należącą do pewnego małżeństwa pod budowę tak zwanej Trasy Katowickiej. W tym miejscu miał bowiem zostać zrealizowany odcinek drogi biegnący od jednego z kluczowych rond w mieście do granicy miasta. Wówczas odcinek ten był zaliczany do kategorii dróg wojewódzkich. Dzisiaj jest fragmentem autostrady A2. Spadkobiercy byłych właścicieli nieruchomości stwierdzili, że ówcześni włodarze miasta nie zrealizowali planowanej inwestycji zgodnie z planem, co uzasadnia zwrot części wywłaszczonej nieruchomości. W związku z tym złożyli stosowny wniosek w starostwie. Niestety racji nie przyznały im ani organ I i II instancji, ani nawet Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Ostatecznie sprawa trafiła zatem do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czy cel wywłaszczenia został zrealizowany?

W ocenie spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości cel wywłaszczenia nie został zrealizowany w pełni. Tylko część działki została bowiem zabudowana poprzez posadowienie na niej drogi, a na części nie wykonano żadnych prac. Skarżący nie zgodzili się też ze stanowiskiem organów administracji, iż budowa autostrady A2 na części nieruchomości stanowi dopuszczalne doprecyzowanie celu wywłaszczenia. Tego typu prace są bowiem zupełnie inną inwestycją, niż pierwotnie zakładano. Co więcej, zdaniem spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości błędne jest przyjęcie, że dokonanie zwrotu nieruchomości jedynie w części nie jest możliwe, ponieważ żaden przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wyłącza zwrotu nieruchomości stanowiącej drogę publiczną.

Droga

Droga to nie tylko jezdnia

Naczelny Sąd Administracyjny nie przyznał racji skarżącym. Według Sądu droga publiczna nie składa się wyłącznie z części przeznaczonej na ruch pojazdów. W kontekście wywłaszczenia pojęcie to należy rozumieć również szerzej, niż wynika to z definicji drogi publicznej zawartej w ustawie o drogach publicznych. W niniejszej sprawie zatem pojęcie drogi powinno być bliższe pojęciu pasa drogowego, które obejmuje wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Czy w sprawach administracyjnych będzie rewolucja?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 marca 2021 r. nie jest jedynym orzeczeniem prezentującym takie stanowisko. Z jednej strony należy zatem współczuć byłym właścicielom nieruchomości, którzy w wyniku wywłaszczenia stracili majątek swojego życia. Z drugiej jednak strony należy cieszyć się ze swoistej spójności prawa – komentuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Czy to wpłynie na toczące się postępowania administracyjne? Z pewnością tak, o ile dotyczą one podobnej materii.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe