Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Decyzja o warunkach zabudowy alternatywą dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Robert Tomaszewski
10 lutego 2013
Plan zagospodarowania przestrzennego
Warunki zabudowy
Działki budowlane

W przypadku braku MPZP prezes SaveInvest, Robert Tomaszewski radzi inwestorom wnioskować o uzyskanie warunków zabudowy.

MPZP a warunki zabudowy

Nie wszystkie tereny naszego kraju objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. A to jego zapisy decydują o przeznaczeniu działki oraz możliwości jej zabudowy.

W przypadku braku uchwały dotyczącej MPZP inwestorzy mogą ubiegać się o ustalenie warunków zabudowy terenu. W przyszłości stanowić będą one podstawę do wydania pozwolenia na budowę.

Zadaniem decyzji o warunkach zabudowy jest ustalenie czy planowana inwestycja budowlana nie zakłóci ładu przestrzennego. Kolejna kwestia to czy spełnia warunki określone przez obowiązujące prawo.

O warunki zabudowy wskazanego terenu może wystąpić każdy. Zdaniem Roberta Tomaszewskiego Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego firmy SaveInvest jest to doskonałym rozwiązaniem dla osób, które dopiero zamierzają dokonać zakupu działki. Jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji kupna będą mieć świadomość, czy istnieje możliwość jej zabudowy, a jeśli tak, to jakie warunki musi spełniać. Decyzja o warunkach zabudowy nie tylko wskazuje rodzaj inwestycji budowlanej jaki można zrealizować na wskazanej działce. Pokazuje również jej szczegóły, czyli wielkość budynków, ich rozmieszczenie, a nawet w niektórych przypadkach kolor elewacji.

Wniosek o warunki zabudowy

Organem uprawnionym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. W ich imieniu procedurę związaną z wydaniem decyzji może się zająć wydział urbanistyczny, geodezji oraz planowania przestrzennego. Ponieważ ustalenie warunków zabudowy wymaga szczegółowej konsultacji różnych organów samorządu terytorialnego termin rozpatrzenia wniosku wynosi dwa miesiące i w wielu przypadkach jest przekraczany. Postępowanie w sprawie może zostać zawieszone w uzasadnionych przypadkach, takich jak dla przykładu planowanie przez gminę sporządzenia MPZP. Termin zawieszenia postępowania nie może jednak przekroczyć dwunastu miesięcy, od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji.

Robert Tomaszewski wyjaśnia również, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy musi spełniać określone przepisami prawa przesłanki. Decyzja nie może być sprzeczna z innymi obowiązującymi umocowaniami prawnymi, takimi jak chociażby ustawa o ochronie środowiska czy zabytków. Ponadto działka, której mają dotyczyć warunki zabudowy musi posiadać bezpośredni, bądź pośredni dostęp do drogi publicznej. A ponadto „dobre sąsiedztwo” czyli w najbliższej odległości powinny być inne zabudowania. Organ ma bowiem obowiązek przeanalizować obszar o wielkości odpowiadającej minimum 3-krotności szerokości działki. Ważne jest również odpowiednie uzbrojenie działki. Odstępstwem od tego warunku jest złożenie planów dotyczących wykonania w najbliższym czasie wymaganego przepisami prawa budowlanego uzbrojenia.

Od niekorzystnego rozstrzygnięcia zawartego w decyzji o wydanie warunków przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Aby stało się ono skuteczne należy je złożyć w terminie nie przekraczającym czternastu dni od jej doręczenia.

Ponieważ procedura związana z zakupem działki stanowiącej inwestycję na przyszłość jest dość skomplikowana i wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, warto skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe