Zarządzaj plikami cookies

Czym jest studium?

Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule: https://dev.saveinvest.pl/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego/


Osada Dziwnówek
  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu (w skrócie studium lub SUIKZT) to dokument ogólnie określający planowany sposób zagospodarowania całego obszaru gminy. Zawiera m.in. informacje dotyczące przeznaczenia wszystkich terenów (np. rolne, budowlane, usługowe), składających się na obszar gminy. Inne przydatne dane zawarte w studium to np. przebieg głównych szlaków komunikacyjnych, umiejscowienie terenów chronionych, itp. 
  2. Studium stanowi podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działki w studium zostały oznaczone jako budowlane, oznacza to, że władze gminy planują w przyszłości zmienić przeznaczenie danego terenu na budowlany. 
  3. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego nie upoważnia do zabudowania działki. Stanowi natomiast podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule: https://dev.saveinvest.pl/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego/