Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy studium gwarantuje bezpieczną inwestycję?

Robert Tomaszewski
18 listopada 2014
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to akt wstępnie nakreślający plany związane z przewidywanym zagospodarowaniem terenu. Dokument ten, jak się okazuje ma kluczowe znaczenie dla potencjalnych inwestorów. Ma on na celu promocję gminy poprzez ukazanie jej możliwych perspektyw rozwoju.

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Każda nowa inicjatywa inwestycyjna w gminie może dojść do skutku jedynie w sytuacji, gdy zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), którym jest teren objęty lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jednak jeszcze przed uchwaleniem MPZP gmina musi opracować i uchwalić studium, w którym zarysuje sposób zagospodarowania własnego terenu.

MPZP i Studium

Studium przyjmowane jest jako uchwała rady gminy – nie ma tym samym statusu przepisu prawa miejscowego. Stanowi za to dokument, w którym władze lokalne zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z wyznaczonymi tam kierunkami. Jaką wartość ma zatem studium dla inwestorów? Zdaniem specjalistów z Saveinvest – fundamentalne. W pierwszej kolejności informuje o zamierzeniach władz lokalnych. Gmina bez dokonania zmian w studium nie może, wedle własnego uznania, wprowadzać modyfikacji w MPZP, którym jest działka objęta. Zatem inwestor, który zapozna się z zapisami studium otrzyma jednoznaczną odpowiedź, czy jego plany są w ogóle możliwe do sfinalizowania na danym terenie. Zdobycie cennej informacji o charakterze zakupionego przez nas gruntu, wraz ze skorzystaniem z usług profesjonalistów, często decydują o intratności naszej inwestycji.

Polityka przestrzenna

W zapisach studium formułowane są zasady polityki przestrzennej wsi/miasta/jednostki osadniczej wraz z idącym z tym rozwojem społecznym, gospodarczym, niekiedy nawet kulturowym, danego terenu. Informacje zawarte w studium to m.in.: położenie obszarów przeznaczonych pod zabudowę, główne szlaki komunikacyjne, tereny chronione. Zdaniem Roberta Tomaszewskiego, Prezesa Zarządu Saveinvest Sp. z o.o., w studium gmina powinna zamieścić również takie zagadnienia polityki przestrzennej jak: dotychczasowe przeznaczenie i zagospodarowanie terenu wraz z wymogami jego ochrony, stan środowiska oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego, jakość życia mieszkańców wraz z ewentualnymi zagrożeniami bezpieczeństwa dla społeczeństwa i ich mienia, stan prawny gruntów oraz, zarówno potrzeby, jak i możliwości rozwoju terenu. Te wszystkie zapisy powinny pozwolić inwestorom na wstępne rozeznanie, w jaki sposób konkretny obszar może zostać zagospodarowany. Studium jest więc jedną z pierwszych przesłanek gwarantującą spokojny, bezpieczny i przede wszystkim intratny charakter naszej inwestycji.

Działki budowlane

Zakup działki w gminie – czy studium ma wpływ na atrakcyjność terenu?

Dobrze skomponowane i przemyślane studium z jednej strony ma charakter promocyjny. Ukazując możliwe przestrzenne i gospodarcze perspektywy rozwoju gminy, stanowi wyraźny sygnał dla przedsiębiorców o atrakcyjnym charakterze gruntu. Napływ kapitału inwestycyjnego może zatem zwiększyć zamożność zarówno gminy, jak i jej mieszkańców. Jest więc jednym ze sposobów na zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego danego obszaru. Z drugiej strony natomiast stanowi czytelną informację dla potencjalnych inwestorów o możliwościach zagospodarowania danego terenu – pierwszy krok ku udanej inwestycji. 

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe