Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy można zaskarżyć uchwałę o przystąpieniu do uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Robert Tomaszewski
19 czerwca 2017
Plan zagospodarowania przestrzennego
Działki

Samo podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) nie będzie ingerować w prawo własności, ponieważ na tym etapie nie jest jeszcze przesądzane przeznaczenie konkretnych nieruchomości, czy sposób ich zagospodarowania.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała

W myśl art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustalenia przeznaczenia terenów (w tym dla inwestycji celu publicznego) oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Uchwałę taką podejmuje rada gminy z własnej inicjatywy, bądź na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Co do zasady, integralną część uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu jest załącznik graficzny, na którym przedstawione są granice obszaru objętego projektem tego aktu prawa miejscowego. Zgodnie natomiast z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, kogo interes prawny lub uprawnienie naruszono uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może (ale dopiero po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia) zaskarżyć taką uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Teren objęty MPZP a prawo własności

Jak widać uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu podejmuje się w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Powstaje zatem pytanie: czy samo jej podjęcie ingeruje w prawo własności nieruchomości, w przyszłości objęte tym planem? Czy można już na tym etapie powołać się na uprawnienia wynikające z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i wnosić, że uchwała o przystąpieniu do sporządzania planu narusza czyjś interes prawny? W tej kwestii orzecznictwo sądów administracyjnych jest jednolite – uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest jedynie uchwałą intencyjną, co oznacza, że nie przesądza w sposób ostateczny przeznaczenia jakiejkolwiek nieruchomości ani nie określa w sposób definitywny kwestii możliwości zagospodarowania danej działki.

Jest jedynie sygnałem, że gmina ma zamiast ustalić zasady zagospodarowania przestrzennego na danym terenie, ale nastąpi to ostatecznie dopiero w formie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. A zatem wiążące ustalenia, które mogą wchodzić w konflikt z posiadanym przez właścicieli prawem do zagospodarowania nieruchomości, do których posiadają tytuł prawny, mogą zostać wyrażone dopiero w treści uchwalonego planu – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Skarga

O tym, że wniesienie skargi (w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym) na uchwałę rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego nie uzna się za zasadne przekonało się jedno ze stowarzyszeń, które wnosząc o uchylenie takiej uchwały, podniosło, że jest ona wadliwa, ponieważ przesądziła przeznaczenie obszaru objętego planem. W odpowiedzi na zarzuty skarżących Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 2 grudnia 2015 r. (sygnatura akt: II SA/Gd 156/14) orzekł, że uchwała rady wyraża jedynie zamiar ustalenia zasad zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w formie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie są to zatem jeszcze ustalenia wiążące, ani ostateczne, a więc nie będą oddziaływać bezpośrednio na wykonywanie prawa własności przez właścicieli tych nieruchomości.

Oznacza to, że nie można mówić już na tym etapie o naruszeniu indywidualnego interesu prawnego. Co więcej, stowarzyszenie skarżące uchwałę nie powołało się nawet na własny interes prawny, ale na interes prawny swoich członków – sąd rozstrzygnął o braku zasadności wywodzenia interesu prawnego z tego, że jego członkami są osoby będące właścicielami nieruchomości objętych przedmiotową uchwałą. Co do zasady bowiem interes prawny musi mieć charakter indywidualny, własny i skonkretyzowany, czyli powinien wprost odnosić się do podmiotu, który wnosi skargę na dany akt prawny.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe