Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy możemy żądać wykupienia działki pod słupami?

Robert Tomaszewski
24 marca 2013
Uzbrojenie
Działki

Jeśli jesteśmy właścicielami działek, na których usytuowane są urządzenia, instalacje czy budynki przesyłowe powinniśmy wiedzieć, jakie skutki może to wywołać w przyszłości. Czy będziemy mogli żądać wykupienia działki przez przedsiębiorstwo przesyłowe pod słupami?

Wykupienie działki

Prawo takie jak najbardziej nam przysługuje w sytuacji, gdy budynek lub urządzenie (w tym instalacje przesyłowe) przewyższają wartość gruntu. Można tak stwierdzić opierając się na wyroku Sądu Najwyższego V CSK 474/11. Stwierdzono w nim, że „właściciel może domagać się by wykupiono od niego grunt, jeśli wartość budynków czy instalacji przekracza wartość zajętego terenu. Koszt usunięcia budowli nie ma w tym przypadku znaczenia”.

Najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy przedsiębiorstwo, którego instalacje czy budynki są własnością wykupi ten grunt, jeśli będzie to konieczne. Nie zawsze jednak jest to praktykowane.

Prawo określa dokładnie, w art. 231 kodeksu cywilnego, warunki nabycia gruntu, w tym i jego zbycia.

Nieruchomości gruntowe

Prawo nabycia gruntu

Przepis art. 231 mówi, iż samoistny posiadacz gruntu, który wzniósł na nim budynek lub inne urządzenie (słup, linię energetyczną itp.) o wartości przewyższającej wartość działki zajętej na ten cel, może żądać przeniesienia na niego własności zajętej działki za wynagrodzeniem.

Prawo sprzedaży gruntu

Przepis wskazuje również, że właściciel gruntu może, w opisanej powyżej sytuacji, żądać aby ten, kto wzniósł budynek czy wspomniane urządzenia, nabył od niego tą działkę za odpowiednim wynagrodzeniem.

Koszty i obniżenie wartości nieruchomości gruntowej

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego regulacje kodeksu cywilnego wymagają porównania ceny gruntu i wartości urządzeń zainstalowanych na działce. Wtedy możliwe będzie dopiero oszacowanie, czy wartość działki jest rzeczywiście niższa, niż koszty instalacji czy budynków na niej usytuowanych. Sąd zważył jednak, że regulacje powyższych przepisów nie odnoszą się do ewentualnej likwidacji czy przeniesienia powyższych urządzeń czy instalacji poza daną działkę. Jeśli np. przez naszą działkę przebiega linia wysokiego napięcia, a zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową, jeśli linia ta zostanie z jej terenu usunięta, koszty związane z przystosowaniem terenu będą wysokie i nieopłacalne dla właściciela nieruchomości.

Działka, która nie spełnia takich wymogów nie będzie wartościowa. Koszty przeniesienia instalacji są bardzo wysokie. W takich właśnie sytuacjach możemy żądać wykupienia tego gruntu z uwagi na niemożność jej wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

Grunty

Przesłanki roszczeniowe dotyczące wykupu takich działek są dość restrykcyjne. Orzecznictwo SN w tych sprawach wskazuje, że powinno żądać się usunięcia instalacji bez ponoszenia z tego tytułu kosztów. Jeśli doszło by do ustanowienia służebności przesyłu, też jest rozwiązanie – wniosek o odszkodowanie. W takim postępowaniu również okazuje się bardzo pomocne doświadczenie specjalistów z SaveInvest.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe