Zarządzaj plikami cookies

Czy może się zmienić wysokość nakładów inwestycyjnych?


Mielno Marina
  1. Nakłady inwestycyjne są kwotami prognozowanymi (mogą ulec zmianie w szczególności ze względu na zmieniające się koszty materiałów budowlanych i wykonawstwa), a ich ostateczna wysokość zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, powiększonego o 20% wynagrodzenia za prace koordynacyjne.
  2. Dzięki skali przedsięwzięć oraz doświadczeniu dokładamy wszelkich starań, aby wynegocjować korzystne warunki realizacji przy zachowaniu oczekiwanej jakości. Prognozowane nakłady inwestycyjne odpowiadają warunkom rynkowym dla tego typu inwestycji zrealizowanych przez nas i uwzględniają nasze wynagrodzenie.