Zarządzaj plikami cookies

Czy mogę zrobić cesję umowy?

Tak, dajemy możliwość wykonania cesji na osoby powiązane osobowo (np. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, spółki osobowe, w których Kupujący jest wspólnikiem) lub kapitałowo (np. spółka z. o. o. lub spółka akcyjna). 


Osada Dziwnówek

Tak, dajemy możliwość wykonania cesji na osoby powiązane osobowo (np. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, spółki osobowe, w których Kupujący jest wspólnikiem) lub kapitałowo (np. spółka z. o. o. lub spółka akcyjna).