Zarządzaj plikami cookies

Czy mogę wybudować inny dom niż na wizualizacji? 

W ofercie posiadamy działki, na których jest:a. Jednolita zabudowa: b. Estetyczna zabudowa – oznacza, że na terenie inwestycji nie można stawiać baraków, domków holenderskich, zakłądać pól namiotowych etc. c. Dowolność zagospodarowania – stawiasz to, co Ci się podoba Czy w takim razie można wybudować dom inny, niż na wizualizacji na terenie, na którym jest planowana […]


Dom

W ofercie posiadamy działki, na których jest:
a. Jednolita zabudowa:

  • Oznacza, że możliwa jest wyłącznie budowa zgodnie z przewidzianą dla terenu koncepcją architektoniczną.
  • Zależy nam na utrzymaniu jednolitej stylistyki prezentowanej na wizualizacjach danej lokalizacji. 
  • Dodatkowo na terenach z jednolitą zabudową obowiązuje zakaz lokalizacji: przyczep kempingowych, pól namiotowych, domków holenderskich oraz blaszanych garaży.

b. Estetyczna zabudowa – oznacza, że na terenie inwestycji nie można stawiać baraków, domków holenderskich, zakłądać pól namiotowych etc.

c. Dowolność zagospodarowania – stawiasz to, co Ci się podoba

Czy w takim razie można wybudować dom inny, niż na wizualizacji na terenie, na którym jest planowana jednolita zabudowa?

  • Tak, natomiast należy pozostać przy prezentowanej stylistyce, tj. kolorze elewacji i dachu oraz wytycznych dla konkretnej lokalizacji np. budynek z płaskich dachem lub bez okapów.
  • Projekt musi być również zgodny z parametrami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy lub zapisami planu miejscowego,
  • W takiej sytuacji, po uzyskaniu przez nas pozwolenia na budowę na “projekt bazowy/standardowy”, należy zmienić pozwolenie na budowę projektem zamiennym.
  • Jeśli masz pytanie dotyczące konkretnej lokalizacji, napisz do nas lub zadzwoń.