Zarządzaj plikami cookies

Czy droga jest w cenie?


Enklawa Morska
  1. Po wykonaniu infrastruktury Kupujący nabywa udział w drodze wewnętrznej za jednorazową opłatą 500 zł brutto. 
  2. Nie wymaga to dodatkowego spotkania u notariusza, ponieważ sprzedaż drogi odbywa się na podstawie pełnomocnictwa. 
  3. Jeżeli droga nie jest jeszcze fizycznie wykonana, to koszt jej wykonania zostanie rozłożony po równo na wszystkich właścicieli.