Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Co można potrącić z kaucji?

Bartosz Antos
10 listopada 2021
Najem
Nieruchomości
Nieruchomości

Kaucja to jedno z najpopularniejszych zabezpieczeń wykorzystywanych w umowie najmu. Nie wszyscy właściciele wiedzą jednak, ile powinna wynosić i jak prawidłowo wykorzystać ten mechanizm. Z tego powodu niejednokrotnie narażają się na problemy, a finalnie długotrwałe postępowanie sądowe. Co można zatem potrącić z kaucji? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Jak prawidłowo opisać kaucję w umowie?

Każda solidnie sporządzona umowa najmu posiada zapis dotyczący kaucji. Najczęściej wskazuje on, że najemca zobowiązuje się wpłacić wynajmującemu w określonym terminie kaucję o określonej wysokości przelewem na rachunek bankowy wynajmującego, tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń wynajmującego wynikających z zawartej umowy, w tym w szczególności z tytułu zaległego czynszu, odsetek od zaległego czynszu i kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Dopuszczalne jest też wpłacenie kaucji gotówką, a otrzymanie i przekazanie pieniędzy należy potwierdzić w zawieranej umowie lub dodatkowym protokole, o ile zapłata kaucji następuje w innym terminie.

Dlaczego kaucja odgrywa istotną rolę w umowie najmu nieruchomości?

Dopóki umowa najmu trwa najczęściej nie powstają żadne spory, dotyczące kaucji. „Schody” zaczynają się natomiast po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu. Przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów wskazują, że kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Na tym tle rysują się spory pomiędzy wynajmującymi i najemcami, dlatego tak ważne jest solidne opracowanie w umowie postanowienia, dotyczącego kaucji, a także jego prawidłowe realizowanie. Jakie są zatem konkretnie prawa wynajmującego, a czego może w tym zakresie oczekiwać najemca? Chociaż mogłoby się wydawać, że przepisy zostały jasno sformułowane, sprawa wcale nie jest taka oczywista.

Co z tym czynszem?

Warto wspomnieć o relacji czynszu i kaucji. Wielokrotnie najemcy oświadczają właścicielom nieruchomości, że umowa kończy się za dwa miesiące, dlatego nie ma potrzeby dalszego płacenia czynszu. Ich zdaniem tę należność można bowiem uzyskać z kaucji, która i tak podlegałaby zwrotowi na rzecz najemcy. Wynajmujący natomiast niejednokrotnie godzą się na taki układ, nie zdając sobie sprawy z czekających ich problemów. Warto podkreślić, że potrącenie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu dochodzi dopiero po rozwiązaniu stosunku najmu oraz opróżnieniu lokalu przez najemcę. Nie jest dopuszczalne potrącanie czegokolwiek w trakcie trwania umowy najmu. Dokonanie przeciwnych działań może doprowadzić do sytuacji, w której wszelkie zniszczenia w lokalu dokonane przez najemcę nie zostaną przez niego pokryte, a ostatecznie obie strony spotkają się w sądzie.

Co można potrącić z kaucji?

Poza niezapłaconym czynszem na koniec okresu rozliczeniowego z kaucji można potrącić również zaległości w opłatach licznikowych. Jeżeli najemca nie uregulował rachunków za prąd, wodę, gaz, ścieki albo Internet, nie ma przeszkód by wyrównać rachunki kaucją. Ponadto można z tych pieniędzy skorzystać, by naprawić wszelkie uszkodzenia wyposażenia mieszkania oraz samego lokalu, które nie wynikają z normalnego użytkowania. Nie da się zatem za te pieniądze odświeżyć ścian, ale da się naprawić zarwaną kanapę albo zalany blat stołu. Jeżeli protokół zdawczo-odbiorczy wykaże, że w mieszkaniu brakuje określonych elementów, w tym sprzętu, również ich wartość można odliczyć od kaucji.

Warto zachować czujność

Warto zatem starannie obejrzeć mieszkanie, dokonując jego odbioru od najemcy i rzetelnie sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Ten dokument, podpisany przez obie strony, będzie bowiem istotnym środkiem do wykazania racji wynajmującego. Nie ma też sensu śpieszyć się ze zwrotem kaucji na rzecz najemcy. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów wynajmujący ma bowiem na to aż 30 dni – wskazuje Bartosz Antos.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe