Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Budowa domu przy braku planu miejscowego

Bartłomiej Kuzniar
9 grudnia 2020
Budowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Budowa domu

Wielu osobom wydaje się, że na swojej własnej działce można wybudować absolutnie wszystko. To mit. Należy bowiem ściśle trzymać się obowiązujących przepisów prawa. Istotne są w szczególności takie dokumenty, jak plan miejscowy oraz studium. Co zatem zrobić, gdy dla danego obszaru ich nie uchwalono? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest plan a czym studium?

Zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którym jest dana działka objęta jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokumenty planistyczne. Decydują one o tym, co może powstać na danym obszarze, a co jest absolutnie niedopuszczalne. Studium jest dokumentem ogólnym o nieco mniejszej mocy. Znajdziemy w nim bowiem wyłącznie informacje o ogólnej polityce przestrzennej danej gminy. Nie będzie tam zatem szczegółowych parametrów i wytycznych, a raczej pewne ogólnikowe wskazania. Na przykład dotychczasowe przeznaczenie gruntów, stan ładu przestrzennego, wielkość i jakość zasobów wodnych, wymogi ochrony środowiska i tak dalej. Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Stanowi wyłącznie wytyczne, które wiążą organy gminy przy późniejszym sporządzaniu planów miejscowych.

Plan zagospodarowania przestrzennego bardziej szczegółowy

Z kolei miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest już aktem prawa miejscowego. Wiąże zatem wszystkie osoby, które na danym terenie chciałyby zrealizować określoną inwestycję. Treść planu miejscowego jest już nieco bardziej rozbudowana w stosunku do studium. Dokument ten posiada dwie zasadnicze części – tekstową i graficzną. W nich można znaleźć informacje na temat przeznaczenia określonych gruntów, możliwości postawienia budynków o określonej wysokości, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania, szczegółowe zasady scalania i podziału nieruchomości, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury i tak dalej. To na podstawie planu miejscowego wydawane są wszelkie pozwolenia na budowę – zauważa Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Co zrobić, gdy nie ma planu i studium?

Należy jednak podkreślić, że istnieją obszary, dla których nie obowiązuje ani miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ani nawet studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wówczas właściciele nieruchomości (lub inne osoby zainteresowane), chcąc zrealizować określoną inwestycję muszą uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. W takiej sytuacji do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji, należy złożyć stosowny wniosek. Takie podanie powinno zawierać określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub kopii mapy katastralnej, a także charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie zapotrzebowania na wodę, planowanego sposobu zagospodarowania terenu, charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji i tak dalej. Należy też wnieść stosowną opłatę skarbową od wniosku, o ile stronie nie przysługuje zwolnienie od niej. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy zostanie wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

Kiedy potrzebna jest profesjonalna pomoc?

Warto przy tym podkreślić, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy niekiedy bywa trudne. Planowanej inwestycji mogą bowiem sprzeciwiać się sąsiedzi lub inne strony postępowania. Nietypowe realizacje są również trudne do „przepchnięcia”, ponieważ co do zasady organ powinien uwzględniać okoliczną zabudowę. Powstający budynek nie może być zatem wyższy, szerszy lub w jakikolwiek inny sposób odbiegać od przyjętych norm. W takiej sytuacji niezbędna może okazać się pomoc profesjonalistów – specjalistów w dziedzinie nieruchomości – którzy pomogą przebrnąć przez ten trudny proces i uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

(Kwoty podane w PLN)

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesięcy

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe